Flow Festival hakee harjoittelijoita

Flow Festival 2023 harjoitteluhaku

Flow Festival on rakkaudesta musiikkiin ja kaupunkikulttuuriin syntynyt helsinkiläinen festivaali, joka on järjestetty vuodesta 2004 alkaen. Flow on kasvanut intiimistä klubitapahtumasta yhdeksi Euroopan kiinnostavimmista musiikin ja taiteen festivaaleista. Flow Festivalin ohjelmisto on tarkoin kuratoitu, populaarikulttuuria ja kokeellista taidetta sisältävä kokonaisuus. Laaja musiikki- ja taideohjelma, monipuolinen ja ruokatrendejä seuraava ravintolavalikoima, lumoava Suvilahden festivaalialue ja mittava vastuullisuusohjelma tarjoavat festivaalivieraille elämyksiä vuosi toisensa jälkeen. Seuraava Flow Festival järjestetään 11.–13.8.2023 Helsingissä.

Tarjoamme nyt tapahtuma-alasta kiinnostuneille, opiskelijoille tai vastavalmistuneille mahdollisuuden päästä tutustumaan festivaalityöhön Flow Festivalin tuotannon, viestinnän ja markkinoinnin parissa.

Harjoittelujaksot ovat noin 2–3 kuukauden pituisia ajanjaksolla toukokuu–elokuu ja muokattavissa opiskelijan oman opintorakenteen ja toiveiden mukaan. Harjoittelu koostuu yhteensä noin 320 tunnista ja on osa-aikaista keväällä/alkukesästä ja kokoaikaista lähempänä festivaalia. Lähtökohtaisesti harjoittelu on osa opintoja ja siten opintotuen alaista. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1400 € + 9% lomakorvaus / kokopäiväinen kuukausi. Flow Festivalin toimintaa ohjaavat arvot ovat elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössä ja toivommekin hakijoiksi kaikenikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Halutessasi voit hakea yhdellä hakemuksella kahta eri harjoittelupaikkaa. Kerro myös kumpaa paikkaa haet ensisijaisesti. Lue alla olevat harjoittelupaikkojen kuvaukset huolella, täytä sen jälkeen lomake täällä ja liitä siihen ansioluettelosi pdf-muodossa. Nimeä ansioluettelo tyylillä: omanimesi_cv.pdf.

Harjoitteluhaku on avoinna 26.2. saakka.

Haastattelut ja valinnat tehdään maaliskuun aikana. Mikäli sinulla on kysyttävää, saat meihin yhteyden sähköpostitse office@flowfestival.com -osoitteesta.

HARJOITTELUPAIKKOJEN KUVAUKSET


Tuotantoharjoittelija alue- ja palvelutuotantoon (2 paikkaa)

Aluetuotanto vastaa turvallisesta, viihtyisästä ja toimivasta yleisökokemuksesta. Aluetuotannon laajaan vastuualueeseen kuuluu mm. festivaalialueen suunnittelu, alueidenkäyttösopimukset, lupa-asiat sekä viranomaisyhteydet, infratekninen tuotanto kuten sähköistys, wifi ja vesivedot, alueen rakenteet kuten teltat, aidat, kalustus ja somistus, maanmuokkaustyöt, siivous, jätehuolto ja wc-alueet, ravintolapalveluiden tuotanto, ympäristötyö ja esteettömyys, kumppanituotannot, vapaaehtoisten koordinointi sekä kulkutunnisteet ja järjestyksenvalvonta.

Alue- ja palvelutuotannossa työskentelee kaksi harjoittelijaa: toinen infrateknisessä tuotannossa ja toinen tuotantotoimiston hallinnollisemmissa tehtävissä. Kumpikin aluetuotannon harjoittelija pääsee työssään tutustumaan mm. festivaalin palvelujen toteutukseen, eri alihankkijoiden kilpailutukseen sekä erilaisiin infoihin ja tuotantokarttoihin.

Harjoittelu sopii festivaalituotannon isosta kuvasta kiinnostuneelle opiskelijalle tai alasta muutoin innostuneelle tekijälle. Harjoittelussa menestyminen edellyttää sosiaalisuutta, positiivista uteliaisuutta ja rohkeutta, tehokkuutta, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä sekä hyviä kommunikointitaitoja suullisesti ja kirjallisesti. Työkielenä on pääasiassa suomi, mutta sujuvasta englannin kielestä on etua.

Harjoittelu ajoittuu kesä-elokuulle.

Tuotantoharjoittelija artistituotantoon

Artistituotannon harjoittelijan pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalilla esiintyvien artistien majoitus-, kuljetus-, ruokailu- ja muissa vierailujärjestelyissä.

Harjoittelija toimii osana artistituotannon tiimiä ja hänen työtehtäviinsä kuuluvat muun muassa artistien infopakettien valmistelu, konsertteihin liittyvän tiedon keräys ja jakelu sekä artistien muiden käytännön asioiden hoitaminen. Tapahtuman aikana harjoittelija toimii yhtenä artistien yhteyshenkilönä. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös muita festivaalituotannon tehtäviä ja osa-alueita harjoittelijan opintojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, huolellista ja vastuullista työtapaa, sekä Office-ohjelmien hallintaa. Muu kielitaito, musiikillinen harrastuneisuus sekä kokemus tapahtuma-alalta katsotaan eduksi.

Harjoittelu ajoittuu kesä‐elokuulle.

Tuotantoharjoittelija tekniseen tuotantoon

Teknisen tuotannon harjoittelija toimii teknisen tuotannon avustavissa tehtävissä osana festivaalin tuotantotiimiä. Teknisen tuotannon kokonaisuuteen kuuluu tapahtuman esiintymislavat, esitystekniikka (lavarakenteet, ääni, valo, video) sekä artistituotanto backstage-infran ja lavaesiintymisten osalta. Tekninen tuotanto koordinoi osaltaan tapahtuman tuotantoaikataulua, alihankintaketjua, teknistä dokumentaatiota, logistiikkaa, viranomaisyhteistyötä sekä työturvallisuutta. Tekninen tuotanto toimii tiiviissä yhteistyössä aluetuotannon ja artistituotannon tiimien kanssa.

Harjoittelu sopii esitystekniikasta ja esiintymislavojen tuotannosta kiinnostuneelle alan opiskelijalle tai alaan jo muutoin jonkin verran tutustuneelle ja siitä innostuneelle henkilölle. Harjoittelussa menestyminen edellyttää korkeaa motivaatiota ja reipasta ratkaisukeskeistä asennetta. Työkielenä on pääasiassa suomi, mutta hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Harjoittelun sisältöä voidaan sovittaa hakijan kiinnostuksen ja vahvuuksien, sekä mahdollisten opintoihin liittyvien tarpeiden mukaan.

Harjoittelu ajoittuu kesä‐elokuulle.

Tiedotusharjoittelija

Tiedotusharjoittelija avustaa Flow Festivalin tiedottajaa monipuolisesti festivaalin viestinnällisissä tehtävissä. Harjoittelija avustaa esimerkiksi festivaalin tiedotteiden, uutiskirjeiden ja verkkosivujen sisältöjen ideoinnissa ja toteutuksessa. Harjoittelija pääsee lisäksi tutustumaan kansainväliseen lehdistöviestintään sekä mediasuhteisiin. Festivaalin aikana harjoittelija avustaa median edustajia festivaalialueen lehdistötilassa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös muita viestintätehtäviä harjoittelijan vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Tiedotusharjoittelijalta edellytetään erinomaisia suomen ja englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja, huolellisuutta, palveluasennetta sekä rauhallista suhtautumista vaativiinkin tilanteisiin. Musiikin, kulttuurin sekä tapahtuma-alan tuntemus ja sisältöosaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelu ajoittuu kesä‐elokuulle.

Markkinointiharjoittelija

Markkinointiharjoittelijan työtehtäviin kuuluu monipuolisesti Flow Festivalin markkinointiviestintään ja yritysyhteistyöhön liittyviä avustavia tehtäviä. Harjoittelija muun muassa koordinoi festivaalin painomateriaalien tilauksia ja jakeluita sekä avustaa yritysyhteistyöhankkeissa ja niiden viestinnässä, sekä moninaisissa juoksevien asioiden hoidossa. Festivaalin aikana markkinointiharjoittelija osallistuu kumppanitapahtumien ja kutsuvierastilaisuuksien käytännön järjestelyihin.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää organisointikykyä, huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, suomen ja englannin kielen taitoa sekä Office-ohjelmien hallintaa. Markkinoinnin, myynnin ja tapahtuma-alan tuntemus katsotaan eduksi.

Harjoittelu ajoittuu touko-elokuulle.

Digitaalisen viestinnän harjoittelija (2 paikkaa)

Digitaalisen viestinnän harjoittelijoiden pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalin sosiaalisen median kanavien, verkkosivujen ja mobiilisovelluksen ylläpidossa sekä kontaktoida sidosryhmiä ja avustaa materiaalien keräämisessä ja sisällöntuotannossa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös muita viestintätehtäviä harjoittelijoiden vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan.

Harjoittelijoilta edellytetään erinomaisia englannin ja suomen kielen kirjallisia taitoja, kykyä tuottaa oivaltavaa sisältöä ja huolellisuutta. Muut viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyvät taidot sekä kuva- ja videoeditointiohjelmien hallinta katsotaan eduksi. Hakijan toivotaan tuovan hakemuksessaan sosiaalisen median osaamistaan esiin tavalla tai toisella. Voit esim. liittää ansioluetteloosi linkin kanavaasi, kertoa onnistuneesta postauksesta tai keksiä jotain aivan muuta, joka kertoo sinusta some-osaajana.

Harjoittelu ajoittuu touko-elokuulle.

Täytä hakemus täällä.