Flow Festival 2024 harjoitteluhaku on nyt auki!

Flow Festival tarjoaa tapahtuma-alasta kiinnostuneille opiskelijoille tai vastavalmistuneille mahdollisuuden tutustua festivaalityöhön Flow’n tuotannon, viestinnän ja markkinoinnin parissa. Lisäksi tarjoamme lyhytharjoittelupaikkoja kaikille täysi-ikäisille alasta kiinnostuneille. 20-vuotisjuhliaan viettävä Flow Festival järjestetään 9.–11.8.2024 Helsingissä.

Pidempi harjoittelu tapahtuu ajanjaksolla touko–elokuu 2024. Harjoittelu koostuu yhteensä noin 300–400 työtunnista ja on osa-aikaista keväällä ja alkukesästä, ja kokoaikaista lähempänä festivaalia. Lyhytharjoittelu tapahtuu ajanjaksolla 29.7.-16.8. Harjoitteluista maksetaan palkkaa 8,50 €/tunti + 9% lomakorvaus ja muut lakisääteiset lisät.

Flow Festivalin toimintaa ohjaavat arvot ovat elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössä ja toivomme hakijoiksi kaikenikäisiä, eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Huomaathan, että Flow Festivalin ikäraja on 18 vuotta, joten voimme valita tehtäviin vain täysi-ikäisiä henkilöitä.

Halutessasi voit hakea yhdellä hakemuksella kahta eri harjoittelupaikkaa sekä paikkaa lyhytharjoitteluun. Kerro mitä paikkaa haet ensisijaisesti. Lue alla olevat harjoittelupaikkojen kuvaukset huolella, täytä sen jälkeen lomake täällä ja liitä siihen ansioluettelosi pdf-muodossa. Nimeä ansioluettelo tyylillä: omanimesi_cv.pdf.

Harjoitteluhaku on avoinna 3.3.2024 saakka.

Haastattelut ja valinnat tehdään maaliskuun aikana. Mikäli sinulla on kysyttävää, saat meihin yhteyden sähköpostitse office@flowfestival.com -osoitteesta.


HARJOITTELUPAIKKOJEN KUVAUKSET

Tuotantoharjoittelija alue- ja palvelutuotantoon (2 paikkaa)

Aluetuotanto vastaa turvallisesta, viihtyisästä ja toimivasta yleisökokemuksesta. Aluetuotannon laajaan vastuualueeseen kuuluu mm. festivaalialueen suunnittelu, alueidenkäyttösopimukset, lupa-asiat sekä viranomaisyhteydet, infratekninen tuotanto kuten sähköistys, wifi ja vesivedot, alueen rakenteet kuten teltat, aidat, kalustus ja somistus, maanmuokkaustyöt, siivous, jätehuolto ja wc-alueet, ravintolapalveluiden tuotanto, ympäristötyö ja esteettömyys, kumppanituotannot, vapaaehtoisten koordinointi sekä kulkutunnisteet ja järjestyksenvalvonta.

Alue- ja palvelutuotannossa työskentelee kaksi harjoittelijaa: toinen avustaa palvelutuotannossa ja toinen tuotantotoimiston hallinnon tehtävissä. Kumpikin aluetuotannon harjoittelija pääsee työssään tutustumaan mm. festivaalin palvelujen toteutukseen, eri alihankkijoiden kilpailutukseen sekä erilaisiin infoihin, sidosryhmiin ja tuotantokarttoihin.

Harjoittelu sopii festivaalituotannon isosta kuvasta kiinnostuneelle opiskelijalle tai alasta muutoin innostuneelle tekijälle. Harjoittelussa menestyminen edellyttää sosiaalisuutta, positiivista uteliaisuutta ja rohkeutta, tehokkuutta, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä sekä hyviä kommunikointitaitoja suullisesti ja kirjallisesti. Työkielenä on pääasiassa suomi, mutta sujuvasta englannin kielestä on etua.

Tuotantoharjoittelija venue- ja artistituotantoon

Venue- ja artistituotannon kokonaisuuteen kuuluu tapahtuman esiintymislavojen ja esitystekniikan tuotanto (lavarakenteet, ääni, valo, video) sekä artistituotanto (backstage fasiliteetit, esitystuotanto ja hospitality). Venue- ja artistituotanto koordinoi osaltaan tapahtuman tuotantoaikataulua, alihankintaketjua, teknistä dokumentaatiota, logistiikkaa, viranomaisyhteistyötä, työturvallisuutta, esiintyjien aikatauluja ja vieraanvaraisuutta sekä kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä.

Harjoittelu sopii artistituotannosta ja erityisesti esitysteknisestä tuotannosta kiinnostuneelle alan opiskelijalle tai alaan jo muutoin jonkin verran tutustuneelle ja siitä innostuneelle henkilölle. Harjoittelussa menestyminen edellyttää korkeaa motivaatiota ja reipasta ratkaisukeskeistä sekä huolellista asennetta. Työkielenä on pääasiassa suomi, mutta hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Harjoittelun sisältöä voidaan sovittaa hakijan kiinnostuksen ja vahvuuksien, sekä mahdollisten opintoihin liittyvien tarpeiden mukaan.

Markkinointiharjoittelija

Markkinointiharjoittelijan työtehtäviin kuuluu monipuolisesti Flow Festivalin markkinointiviestintään ja yritysyhteistyöhön liittyviä avustavia tehtäviä. Harjoittelija muun muassa koordinoi festivaalin painomateriaalien tilauksia ja jakeluita sekä avustaa yritysyhteistyöhankkeissa ja niiden viestinnässä, sekä moninaisissa juoksevien asioiden hoidossa. Festivaalin aikana markkinointiharjoittelija osallistuu kumppanitapahtumien ja kutsuvierastilaisuuksien käytännön järjestelyihin.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää organisointikykyä, huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, suomen ja englannin kielen taitoa sekä Office-ohjelmien hallintaa. Markkinoinnin, myynnin ja tapahtuma-alan tuntemus katsotaan eduksi.

Digitaalisen viestinnän harjoittelija (2 paikkaa)

Digitaalisen viestinnän harjoittelijoiden pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalin sosiaalisen median kanavien, verkkosivujen ja mobiilisovelluksen ylläpidossa sekä kontaktoida sidosryhmiä ja avustaa materiaalien keräämisessä ja sisällöntuotannossa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös muita viestintätehtäviä harjoittelijoiden vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan.

Harjoittelijoilta edellytetään erinomaisia englannin ja suomen kielen kirjallisia taitoja, kykyä tuottaa oivaltavaa sisältöä ja huolellisuutta. Muut viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyvät taidot sekä kuva- ja videoeditointiohjelmien hallinta katsotaan eduksi.

Hakijan toivotaan tuovan hakemuksessaan sosiaalisen median osaamistaan esiin tavalla tai toisella. Voit esimerkiksi liittää ansioluetteloosi linkin kanavaasi, kertoa onnistuneesta postauksesta tai keksiä jotain aivan muuta, joka kertoo sinusta some-osaajana.

Lyhytharjoittelu alue- ja palvelutuotannossa (18 paikkaa)

Pidempien harjoittelujaksojen lisäksi Flow Festival tarjoaa mahdollisuuden 18 tapahtuma-alasta kiinnostuneelle henkilölle osallistua lyhyempään harjoitteluun heinä–elokuussa.

Lyhytharjoittelussa pääset tutustumaan kansainvälisen festivaalin tuotantoon alue- ja palvelutuotannossa. Harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluvat festivaalituotannon avustavat tehtävät, joihin lukeutuvat muun muassa yleisön ja sidosryhmien opastus, asiakaspalvelu sekä festivaalin pystytykseen ja purkuun liittyvät tehtävät.

Tehtävään ei tarvita aikaisempaa kokemusta festivaalityöstä. Tehtävä sopii sosiaaliselle, oma-aloitteiselle ja organisointikykyiselle henkilölle, joka tulee vaivattomasti toimeen ihmisten kanssa. Työtä tehdään pääosin liikkeessä ja seisten, joten hyvä peruskunto on tarpeen.

Perehdytys lyhytharjoittelun tehtäviin järjestetään viikolla 29 ja varsinainen harjoittelu sijoittuu ajalle 29.7.–16.8. Kukin harjoittelija tekee enintään 120 h töitä kolmen viikon aikana ja töitä tehdään kahdessa vuorossa. Harjoittelijoilta edellytetään sitoutumista työhön koko ajalle eikä etätyö ole mahdollista.

Täytä harjoitteluhakemus täällä viimeistään 3.3.2024.