Turvallisuus

Flow on tunnettu turvallisena festivaalina, mutta tiedostamme haasteet, jotka liittyvät suuren yleisötapahtuman turvallisuuteen. Yhdessä festivaaliyleisön, alihankkijoiden ja muiden festivaalin sidosryhmien kanssa pyrimme luomaan tapahtuman, johon jokaisen on turvallista osallistua ja jossa jokaisella on hyvä olla. Alueen turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta vastaa Securitas Oy.

Festivaalin kävijöille ja henkilökunnalle suoritetaan Flow Festivalin porteilla turvatarkastus, jossa henkilön kantamukset ja tarpeen vaatiessa vaatetus tarkastetaan tapahtumassa kiellettyjen sekä vaarallisten esineiden ja aineiden löytämiseksi. Tarkastus suoritetaan sensitiivisyyttä noudattaen ja vain tarpeellisin osin henkilön vaatetuksen ja kantamusten osalta.

Katso lista festivaalialueella sallituista ja kielletyistä esineistä.

KULKUREITIT JA MAHDOLLISET VAARATILANTEET

Tapahtuma-alueen kulkureitit ovat avoimia ja alue on väljä. Pidämme huolen, ettei pullonkauloja muodostu. Tarkkailemme järjestyksenvalvonnan kanssa tilannetta jatkuvasti, ja teemme tarvittaessa muutoksia alueeseen ja käytäntöihin. Olemme varautuneet monenlaisiin mahdollisiin vaaratilanteisiin ja tiedotamme yleisöä toimintaohjeista tarvittaessa lavojen screenien teksteillä, lavajuonnoilla, Flow’n mobiilisovelluksen kautta ja somekanavissa. Jos havaitset Flow’ssa turvallisuuspuutteita, pyydämme ilmoittamaan niistä matalalla kynnyksellä lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai office@flowfestival.com osoitteeseen.

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Flow Festival on sitoutunut noudattamaan YK:n turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisen Flow Festivalilla työskentelevän työntekijän, vapaaehtoisen, sidosryhmän edustajan ja artistin odotetaan noudattavan näitä periaatteita.

  • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
  • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
  • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

YHDENVERTAISUUS

Flow Festival on sitoutunut tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin. Jokainen on tervetullut festivaalille omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää alueella. Edellytämme koko henkilökunnalta sekä kumppaneilta ja alihankkijoilta sitoutumista samoihin arvoihin. Mikäli kohtaat itse tai todistat häirintää tai syrjintää, raportoithan asiasta välittömästi lähimmälle järjestyksenvalvojalle, infoon tai häirintäyhdyshenkilölle. Järjestyksenvalvojat tunnistat keltaisista ja oransseista huomioliiveistä.

YHDENVERTAISUUS- JA HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ

Flow Festivalilla työskentelee puolueeton yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilö. Flow Festival tarjoaa häirintäyhdyshenkilön palvelut mahdollisten häirintätilanteiden varalle ja palvelu on tarkoitettu kaikille festivaalivieraille, työntekijöille, vapaaehtoisille ja esiintyjille.

Flow’n häirintäyhdyshenkilönä toimii terveydenhuollon ammattilainen, jonka tehtävänä on olla puolueettomana tukijana kaikille, jotka ovat kokeneet minkäänlaista syrjintää, häirintää, ahdistelua tai epäasiallista kohtelua. Häirintätilanteet pyritään hoitamaan ensisijaisesti ratkaisukeskeisesti ja tarvittaessa voidaan ohjata saamaan apua sopivan palvelun piiriin. Häirintäyhdyshenkilö voi myös auttaa tilanteiden selvittelyssä yhdessä muiden festivaalin työntekijöiden kanssa moniammatillisesti. Häirintäyhdyshenkilöllä on salassapitovelvollisuus.

Tavoitteena on tehdä Flow Festivalista mahdollisimman turvallinen tila kaikille osapuolille sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus on kaikkien oikeus ja Flow’lla täytyy voida saada tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä, seksuaalisesta tai verbaalisesta ahdistelusta tai muutoin epäasiallisesta kohtelusta ja käytöksestä.

 

TERVEYSTURVALLISUUS

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakkaiden ja henkilökuntamme terveysturvallisuuteen festivaalilla. Olemme sitoutuneet noudattamaan ajankohtaisia vironomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ohjeistuksia. Festivaalialueelle on lisätty useita käsienpesupisteitä, joista jokaiselta löytyy saippuaa ja käsidesiä. Kasvomaskeja on saatavilla veloituksetta info-pisteeltä. Henkilökunta ja ravintolat on ohjeistettu noudattamaan yhteisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia. Osallistuthan Flow Festivalille vain terveenä!

KYSYMYKSET, MUUT ONGELMATILANTEET JA ENSIAPU

Tapahtuma-alueen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja muissa ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi ahdistavaa tai epäsopivaa käytöstä kokiessa tai nähdessä, voit kääntyä lähimmän järjestyksenvalvojan puoleen. Keltaliivisten järjestyksenvalvojien puoleen voi kääntyä kaikissa tapahtuma-alueen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja muissa ongelmatilanteissa.

Voit myös tarvittaessa hakeutua päälavan oikealla puolella sijaitsevaan ensiapupisteeseen. Ensiapupisteellä päivystävät Suomen Punaisen Ristin ensiaputyöntekijät ovat koulutettuja vastaamaan monenlaisiin tilanteisiin ja antavat tarvittaessa myös henkistä ensiapua. Lisäksi SPR:n ensihoidon työntekijät ja SPR:n ennaltatehkäisevän päihdehuollon työntekijät kiertävät alueella. Tunnistat heidät SPR:n punaisista asuista. Alueella auttavat myös Flow’n infon vapaaehtoiset, jotka tunnistat vaaleanpunaisista info-huomioliiveistä. Heiltä voit kysyä kaikesta festivaalia koskevasta. He jakavat myös korvatulppia ja kasvomaskeja.

Mikäli kaipaat lisätietoa Flow Festivalin turvallisuudesta, voit olla yhteydessä office@flowfestival.com.