⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL

SustainableFlow

Sustainable Flow on Flow Festivalin vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun.

Sustainable Flow tarkoittaa:

  • Hiilineutraaliutta
  • Vihreää sähköä
  • 100% kierrätystä
  • Ympäristöystävällistä ruokaa
  • Lähitoimijoita ja julkista liikennettä
  • Itämeren suojelua
  • Yhdenvertaisuutta
  • Turvallisuutta ja saavutettavuutta

Hiilineutraali festivaali

Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Laskemme festivaalin tuotannon kokonaishiilijalanjäljen ja minimoimme aiheuttamiamme päästöjä ympäristötyöllä. Hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien kansainvälisin standardein varustettuihin projekteihin. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutetaan vuosittain yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa. Laskenta sisältää mm. logistiikan, jätehuollon, kierrätyksen sekä sähkön hankinnan. Lisäksi Flow Festival on vuodesta 2012 asti käyttänyt Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ympäristötyönsä kehittämiseen.

Vain vihreää sähköä

Flow Festivalin energiantuotanto toteutetaan pääosin Neste MY uusiutuvalla dieselillä, mikä pienentää merkittävästi Flow’n hiilijalanjälkeä. Neste MY vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia perinteiseen dieseliin verrattuna. Sen ansiosta myös ilmanlaatu festivaalialueella on miellyttävämpi, sillä uusiutuva diesel tuottaa huomattavasti vähemmän haju- ja hiukkaspäästöjä ympäristöön kuin perinteinen diesel. Neste MY valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, kuten ruuaksi kelpaamattomista elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä.

Loppu sähkö on tuulivoimalla tuotettua, kotimaista EKOenergia-merkittyä sähköä, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä.

Vuonna 2018 festivaali onnistui vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 9,5% edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoite on vähentää energiankäyttöä entisestäänkin tehostamalla sähkösuunnittelua.

100% uusiokäyttöä

Flow kierrättää ja uusiokäyttää kaiken tapahtumasta syntyvän jätteen. Kaikki festivaalista syntyvä jäte ohjataan hyötykäyttöön: joko energiatuotantoon tai jätemateriaalien uusiokäyttöön. Tavoitteena on edelleen vähentää poltettavan sekajätteen määrää ja maksimoida biojätteen ja muiden uusiokäytettävien jätemateriaalien osuutta. Esimerkiksi kaikki ruokailuvälineet ovat biohajoavia. Lisäksi etsimme kestäviä ja monivuotisia ratkaisuja tapahtuman tuotannon eri vaiheisiin ja toteutukseen. Muiden muassa kalusteissa ja somisteissa käytetään kierrätettyjä, uudelleensijoitettavia ja pitkäikäisiä materiaaleja.

Vaikka Flow Festivalin kävijämäärä kasvoi vuonna 2018 3 000 kävijällä per päivä, jätemäärät laskivat peräti 21% verrattuna viime vuoteen, ja syntyneiden jätteiden hyötykäyttöaste oli aiempien vuosien tapaan 100%.

Ympäristöystävällistä ruokaa

Flow ohjaa ja kouluttaa festivaalin ruokamyyjiä ekologisten annosten tarjoamiseen. Ruokamyyjät saavat tuekseen kestävän kehityksen mukaisen ruokamyynnin Sustainable Meal -ohjeistuksen ja arviointilomakkeen, joissa kiinnitetään huomiota mm. luomu-, lähi- ja sesonkituotteiden käyttöön, raaka-aineiden alkuperään ja eettisyyteen, ruuan tuotannon energiatehokkuuteen, logistiikkaan sekä pakkausmateriaaleihin. Ohjeistuksen avulla ruokamyyjät lisäävät valikoimaansa myös erityisen, Sustainable Meal -merkinnällä varustetun vaihtoehdon. Sustainable Meal -annoksista valitaan festivaalin aikana ekologisuusarvioinnin ja paneelimaistelun perusteella Sustainable Meal -voittaja.

Flow Festivalin vuoden 2018 ruokamyynnin osalta merkittävää ympäristölle oli, että myydyistä ruoka-annoksista peräti 46% oli kasvis- tai vegaaniannoksia. Suuren suosion ja yleisön palautteen ansiosta tavoitteena on edelleen lisätä kasvis- ja vegaaniruoan määrää vuonna 2019.

Flow Festival kannustaa myös käyttämään ekologista ja laadultaan erinomaista hanavettä pullotetun sijaan. Oman vesipullon voi täyttää HSY:n hanavesiasemalla tai tapahtuman muissa vesipisteissä.

Lähitoimijoita ja julkista liikennettä

Flow Festival järjestetään Suvilahdessa lähellä Helsingin keskustaa. Flow’hun on helppo saapua pyörällä, kävellen tai julkisia kulkuvälineitä käyttäen. Festivaalialueen läheisyydessä on ilmainen pyöräparkki, jonne pyörän voi jättää tapahtuman ajaksi. Flow Festival ei tarjoa lainkaan pysäköintipaikkoja autoileville asiakkaille. Julkisen liikenteen vuoroja lisätään festivaalin ajaksi, ja esimerkiksi yömetro liikennöi kaksi tuntia normaalia pidempään.

Pyrimme myös välttämään pitkiä välimatkoja hankinnoissa ja alihankkijoiden suhteen. Suosimme lähitoimijoita aina kun mahdollista.

Itämeren suojelua

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Flow Festival on jo vuosien ajan tarjonnut kävijöilleen mahdollisuuden tukea Itämeren suojelutyötä valitsemallaan lahjoitussummalla. Festivaalilipun oston yhteydessä tehdyt lahjoitukset, vuonna 2018 yhteensä 11 901 euroa, tilitetään suoraan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille.

Jo viiden euron lahjoitus auttaa poistamaan merestä 25 kg levää. Tutustu tarkemmin John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -työhön: puhdasitameri.fi

Yhdenvertaisuutta

Flow Festival sitoutuu edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Jokainen on tervetullut festivaalille omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Edellytämme koko henkilökunnalta sekä kumppaneilta ja alihankkijoilta sitoutumista samoihin arvoihin.

Flow Festival edistää yhdenvertaisen musiikkialan syntymistä. Esimerkiksi Yhdenvertainen musiikkiala -hankkeen myötä Flow sitoutuu tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja noudattamaan sitä. Flow on mukana myös eurooppalaisessa Keychange-aloitteessa, jonka tavoite on parantaa naisten asemaa musiikkiteollisuudessa muiden muassa sitoutumalla valitsemaan esiintyjiksi yhtä paljon miehiä ja naisia vuoteen 2022 mennessä.

Turvallisuutta ja saavutettavuutta

Flow on tunnettu erittäin turvallisena festivaalina. Yhdessä festivaaliyleisön kanssa luomme tapahtuman, johon jokaisen on turvallista osallistua. Tapahtuma-alueen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja muissa ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi ahdistavaa tai epäsopivaa käytöstä kokiessa tai nähdessä voi kääntyä lähimmän turvallisuushenkilön puoleen. Asiakas voi tarvittaessa hakeutua myös ensiapupisteeseen, jossa Suomen Punaisen Ristin ensiaputyöntekijät ovat koulutettuja vastaamaan monenlaisiin tilanteisiin ja antavat tarvittaessa myös henkistä ensiapua.

Festivaalialue on suunniteltu saavutettavaksi huomioimalla esimerkiksi liikuntarajoitteiset kävijät. Lue lisää saavutettavuudesta FAQ-osiossa. Kehitämme tapahtumaa mahdollisimman saavutettavaksi kaikille ja otamme vastaan parannusehdotuksia, joita voi lähettää osoitteeseen office AT flowfestival.com.