Flow Festivalilta uutta tietoa festivaalin ympäristövaikutuksista

Flow Festival julkistaa tänään Flow Impacts -tutkimushankkeen raportin. Yhteistyössä kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-matin kanssa tehdyssä tutkimuksessa toteutettiin laajennettu materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta vuoden 2022 Flow Festivalista. Raportti antaa täysin uutta tietoa musiikkifestivaalin laajamittaisista ympäristövaikutuksista. Hanke jatkuu tapahtuma-alalle suunnatun luonnonvarojen käytön budjetointityökalun suunnittelulla. Työkalun avulla tapahtumatoimijat voivat suunnitella, seurata ja vähentää ympäristökuormitustaan.

Flow Festival on tehnyt pitkäjänteistä ympäristötyötä jo yli kymmenen vuotta. ”Vastuullisuus on tärkeä osa Flow-kokemusta ja asia, josta saamme paljon palautetta festivaalikävijöiltä, artisteilta ja yhteistyökumppaneiltamme. Haluamme jatkaa työtä tapahtumamme kehittämiseksi entistä ympäristöystävällisemmäksi, sillä uskomme, että vastuullinen festivaali on myös parempi ja viihtyisämpi festivaali”, Flow Festivalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio sanoo. ”Samalla haluamme vaikuttaa koko tapahtuma-alan tulevaisuuteen tarjoamalla kaikille alan toimijoille työkaluja, joilla tapahtumien päästöt ja luonnonvarojen käyttö voidaan suunnitella ja toteuttaa valistuneemmin. Haastamme kaikki alan toimijat mukaan entistä kokonaisvaltaisempaan ympäristötyöhön sekä kehittämään aiempaa parempia ja ympäristön paremmin huomioon ottavia tapahtumia.”

Flow ja D-mat käynnistivät vuonna 2021 Flow Impacts -tutkimushankkeen, jonka ensimmäisen vaiheen raportti julkaistaan tänään. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin laajennetun hiilijalanjälkilaskennan lisäksi materiaalijalanjälkilaskenta vuoden 2022 Flow Festivalista. Laskelmien tarkoitus oli selvittää mahdollisimman tarkasti festivaalin kokonaisvaltainen ympäristökuormitus sekä tunnistaa ne tapahtumatuotannon osa-alueet, jotka kuluttavat eniten luonnonvaroja ja synnyttävät päästöjä. Tutkimukselle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Mahdollisuuksia ympäristökuorman keventämiseen

Tutkimuksen laskelmissa selvisi, että ylivoimaisesti suurin ympäristökuormitus muodostuu kävijöiden matkustamisesta ja majoittumisesta. Jalanjälkiä kasvattaa yleisön suuri määrä, mutta myös matkustustavoilla ja -etäisyyksillä sekä majoitusmuodoilla on vaikutusta niin materiaali- kuin hiilijalanjälkeen. Ympäristön kannalta kestävä tapahtuma järjestetään siis keskeisellä, helposti saavutettavalla sijainnilla.

Toiseksi eniten ympäristöä kuormittaa festivaalialueella tarjottava ruoka ja juoma. Jo viime vuonna julkaistut, tutkimuksen ensimmäiset laskelmat osoittivat, että punaisesta lihasta ja siipikarjan lihasta luopuminen ruokatarjonnassa puolitti festivaaliruoan negatiiviset ilmastovaikutukset. Näin ollen festivaalin haitallista ympäristökuormaa voidaan pienentää entisestään kasvattamalla kasvis- ja vegaaniruoan osuutta.

Kolmantena selkeänä ympäristöä kuormittavana osa-alueena esiin nousi festivaalialueen maanmuokkaus. Flow tuo alueelle muun muassa kivituhkaa, soraa, multaa ja siirtonurmea sekä päällystää aluetta, jotta se on turvallinen, esteetön ja viihtyisä. Yleisötapahtumaan sellaisenaan sopimattoman paikan käyttö festivaalialueena on ympäristön kannalta kestämätöntä, joten kaupunkien tulisi panostaa pitkäjänteisesti kestävien tapahtuma-alueiden kunnostukseen ja ylläpitoon.

Kohti entistä kestävämpää tapahtuma-alaa

Vaikka Flow’ssa tehdyt laskelmat koskevat vain yhtä tapahtumaa, ne antavat aiempaa selkeämmän kuvan siitä, mihin tuotannon osa-alueisiin kaikkien tapahtumajärjestäjien kannattaa ympäristötyössään panostaa. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tuotetaan vuoden 2023 aikana koko tapahtuma-alalle räätälöity luonnonvarojen käytön ja ekologisen jalanjäljen budjetointityökalu, jonka avulla tapahtumat voivat suunnitella, seurata ja vähentää ympäristökuormitustaan. Tunnistamalla oman tapahtumansa ympäristölle erityisen kuormittavat osa-alueet jokainen tapahtumajärjestäjä voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haittojen minimoimiseksi.

Flow Festivalin tavoitteena on vaikuttaa siihen, että festivaaleja ja tapahtumia voidaan tulevaisuudessa järjestää ympäristölle kestävällä tavalla. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa. Siksi uusien, päästöjä ja kulutusta vähentävien ratkaisujen lisäksi Flow Festival on lyhentänyt luontovelkaansa tekemällä lahjoituksen Luonnonperintösäätiölle. Lahjoituksen kokonaissumma perustuu festivaalista vuonna 2022 tehtyihin laskelmiin ja sillä suojellaan yhteensä neljä hehtaaria suomalaista ikimetsää.

Flow Festivalin ja D-matin toteuttama tutkimus on huomioitu kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Flow Impacts esitellään tällä viikolla University of the Creative Artsin järjestämässä Sustainable Innovation 2023 -konferenssissa Epsomissa, Iso-Britanniassa.

Voit tutustua englanninkieliseen Flow Impacts -raporttiin kokonaisuudessaan täällä.