Flow Festival on käynnistänyt uuden ympäristöhankkeen

Flow Festival on käynnistänyt kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-matin kanssa festivaalin ympäristövaikutuksia laajasti tarkastelevan tutkimushankkeen, jonka lopputuotteena kehitetään tapahtuma-alalle räätälöity hiili- ja materiaalijalanjälkilaskuri. Hankkeen ensimmäiset laskelmat osoittavat, että punaisesta lihasta ja siipikarjasta luopuminen puolitti festivaalilla kulutetun ruoan ilmastovaikutukset vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi Flow’n kunnianhimoinen vastuullisuustyö jatkui vuoden 2022 festivaalilla yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämisenä.

Flow Festival on laskenut ja kompensoinut hiilijalanjälkensä jo vuodesta 2009 alkaen ja on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista tapahtumista. Vuonna 2021 Flow käynnisti uraauurtavan tutkimushankkeen, joka pyrkii pelkän hiilijalanjälkilaskennan sijaan selvittämään tarkemmin koko festivaali-ekosysteemin vaikutusta ympäristölle sekä kehittämään uusia työvälineitä kohti entistä ympäristövastuullisempaa festivaalituotantoa. “Pelkän hiilijalanjäljen laskeminen ja kompensointi ei enää riitä, sillä festivaalituotannon kuormittavuus ympäristölle on huomattavasti hiilipäästöjä monimutkaisempi kokonaisuus, ja ilmastonmuutos yksi useista ympäristöhaasteistamme”, Flow Festivalin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kallio toteaa.

Tutkimushanketta luotsaa Suomen johtavan resurssiviisauden asiantuntijan Michael Lettenmeierin perustama D-mat, ja sille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Hankkeessa toteutetaan laajennettu hiilijalanjälkilaskenta, joka huomioi myös epäsuorat päästöt tuotannon tarvitsemien palveluketjujen taustalla, esimerkiksi eri laitteissa käytettyjen metalliosien tuotannot aina kaivoksista tapahtumapaikalle asti. Lisäksi toteutetaan festivaalin materiaalijalanjälkilaskenta, jonka avulla voidaan arvioida festivaalin aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta ja kokonaisvaltaisempaa ekologista vaikutusta. Tulosten perusteella saadaan entistä tarkempi kuva tapahtuman eri osa-alueiden ympäristökuormituksesta, minkä pohjalta voidaan luoda uusia ratkaisuja ilmastovaikutusten ja luonnonvarojen kulutuksen pienentämiseksi. Hankkeen lopputuotteena Flow ja D-mat tuottavat tapahtuma-alalle räätälöidyn hiili- ja materiaalijalanjälkilaskurin, jonka avulla tapahtumat saavat tietoa ympäristövaikutuksistaan ja voivat pienentää ympäristökuormitustaan.

Tutkimushankkeen ensimmäiset kokonaislaskelmat valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä, mutta lupaavia alustavia laskelmia on tehty jo festivaalilla kulutetun ruoan osalta. Flow Festivalin päätös luopua punaisesta lihasta ja siipikarjasta kaikessa ruokatarjonnassaan on osoittautunut ympäristön kannalta varsin hyödylliseksi valinnaksi: tämän vuoden festivaalilla kulutetun ruoan ilmastovaikutus oli lähes puolet pienempi kuin vuonna 2019 ja jopa 50 % prosenttia kaikista festivaalilla myydyistä annoksista oli vegaanisia. Ruoan hiilijalanjälki laski huomattavasti vuodesta 2019: tänä vuonna yleisön kuluttaman ruoan hiilijalanjälki oli 54 300 kg CO₂e, kun vuonna 2019 se oli 88 800 kg CO₂e. Täten ruoan hiilijalanjälki pieneni 34 500 kg CO₂e, vaikka kävijämäärä ja ruoan kulutuksen kokonaismäärä kasvoivat. Laskelmat osoittavat, että säästöt ilmastolle vastaavat yli 150 000 ajokilometriä. Lisäksi ruoan materiaalijalanjälki pieneni noin 25 % prosenttia vuodesta 2019.

Hankkeen lopullisten tulosten valmistuttua Flow tulee tekemään myös kompensaatiota. Flow ja D-mat pyrkivät selvittämään, onko kompensaatiota mahdollista tehdä hiilijalanjäljen lisäksi materiaalijalanjäljen osalta sekä miten kompensaatio voitaisiin toteuttaa mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.

Uuden hankkeen lisäksi Flow’n kokonaisvaltainen ympäristötyö jatkui vuoden 2022 festivaalilla Sustainable Flow -ohjelman mukaisesti. Tapahtuman kaikki sähkö tuotettiin uusiutuvalla energialla ja kaikki festivaalilla syntynyt jäte lajiteltiin ja kierrätettiin. Flow on käyttänyt vuodesta 2012 asti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ympäristötyönsä kehittämiseen ja tänä vuonna festivaalin Ekokompassi-sertifikaatti auditoitiin ja päivitettiin. Flow myös koulutti jälleen ravintolansa kestävän kehityksen Sustainable Meal -koulutuksessa ja kaikilla ravintoloilla oli ruokalistallaan kestävän kehityksen periaatteiden mukainen Sustainable Meal -annos. Flow tukee edelleen myös Itämeren suojelutyötä. Tämän vuoden festivaalilippujen ostojen yhteydessä lahjoituksina kerättiin 6 726 euroa, jotka Flow on tilittänyt suoraan John Nurmisen säätiölle.

Flow’n vastuullisuustyö ei rajaudu ainoastaan ympäristöön. Tänä vuonna festivaali otti jälleen uusia askelia parantaakseen saavutettavuuttaan ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Flow konsultoi esteettömyyteen erikoistunutta Riesa Consultative -asiantuntijayritystä ja pyrki kehittämään festivaalin esteettömyyttä kokonaisvaltaisesti yritykseltä saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi Mehiläinen toi alueelle Pääasia-loungensa, jossa kävijöiden oli mahdollista saada tukea mielenterveyden ammattilaisilta erilaisiin festivaalilla vastaan tuleviin tilanteisiin ja tunteisiin. Päivystävän ensiapupisteen lisäksi alueella kiertelivät SPR:n ensihoidon- ja ennaltatehkäisevän päihdehuollon työntekijät.

Flow Festival edistää lisäksi yhdenvertaista musiikkialaa ja on sitoutunut Yhdenvertainen musiikkiala -hankkeen toimintaperiaatteisiin. Festivaali on niin ikään mukana eurooppalaisessa Keychange-aloitteessa, jonka tavoite on parantaa aliedustettujen sukupuolten asemaa musiikkiteollisuudessa. Flow jatkoi lisäksi yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman Startup Refugees -verkoston kanssa, joka tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä.

Lue lisää Flow’n vastuullisuustyöstä.