⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚⠅✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL

Flow Festival kompensoi hiilijalanjälkensä Zimbabwen metsien suojeluun

Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Flow’n kokonaishiilijalanjälki lasketaan vuosittain ja tapahtuman aiheuttamia päästöjä pyritään minimoimaan ympäristötyöllä. Hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2017 päästöt kompensoidaan kuivuudesta ja metsien hakkuista kärsivän Zimbabwen metsänsuojeluprojektiin.

Flow’n hiilijalanjäljen laskeminen toteutettiin yhdeksättä kertaa yhteistyössä Pöyry Consultingin kanssa. Laskennan taustalla on Flow Festivalin tavoite siirtyä kohti yhä ympäristövastuullisempaa tapahtumatuotantoa ja luoda alalle parhaita käytäntöjä. Hiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon artistien matkustus ja kuljetus, alihankkijoiden kuljetukset, Flow'n työntekijöiden työajot, tapahtuma-alueen sähkönhankinta sekä jätteiden käsittely. Tänä vuonna Flow'n päästöt kompensoidaan kuivuudesta ja metsien hakkuista kärsivän Zimbabwen Kariba REDD -metsänsuojeluprojektiin. Yli kolmasosa maan metsistä on kadonnut hakkuissa. Projektin tavoitteena on suojella jäljellä olevia metsiä ja auttaa paikallista yhteisöä jatkamaan suojelutyötä. Lue lisää Zimbabwen metsänsuojeluprojektista täällä.

Flow Festivalilla esiintyneiden kansainvälisten artistien matkustuksesta aiheutuneet päästöt olivat 66 prosenttia kokonaispäästöistä, ja suurin yksittäinen Flow Festivalin päästöerä. Kuljetusten päästöt olivat noin 24 prosenttia kokonaishiilijalanjäljestä, ja suurin osa näistä päästöistä syntyi alihankkijoiden kuljetuksista.

Flow’n kokonaishiilijalanjäljestä sähkönhankinnan päästöt muodostivat noin 10 prosenttia. Ostosähkönä käytettiin EKOEnergia merkittyä suomalaista tuulivoimaa sekä Helen-tuulivoimaa. Festivaali tuotti itse sähköä Neste MY uusiutuvalla dieselillä, joka on valmistettu jätteistä ja tähteistä.

Flow Festivalin jätteiden kierrätysaste oli viime vuosien tapaan 100 prosenttia, eli kaatopaikkajätettä ei syntynyt lainkaan. Tämän vuoden yhtenä tavoitteena oli tapahtumasta syntyvän poltettavan sekajätteen määrän vähentäminen ja biojätteen määrän maksimointi. Tässä onnistuttiin hienosti, sillä Flow Festivalin biojätemäärä kasvoi 3000 kg, joka puolestaan väheni suoraan poltettavasta sekajätteestä.

Flow’n kehuttua ruokatarjontaa jo kolmatta vuotta kehittänyt Sustainable Meal on konsepti, jonka tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen mukaisten ruoka-annosten tarjontaa ja kysyntää. Sen avulla Flow’n ruokamyyjät ymmärtävät paremmin ruoan vastuullisuuden näkökulmat ja osaavat luoda vastuullisia annoksia. Lue lisää Sustainable Meal -konseptista täällä.

Lue lisää Flow Festivalin ympäristövastuullisuudesta täällä.

Kuva: © Eetu Ahanen