⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL ⟚✹ #FLOWFESTIVAL ❂⩶ ❇✧ #FLOWFESTIVAL

SustainableFlow

Sustainable Flow on Flow Festivalin vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun.

Sustainable Flow tarkoittaa:

  • Hiilineutraaliutta
  • Vihreää sähköä
  • 100% uusiokäyttöä
  • Ympäristöystävällistä ruokaa
  • Lähitoimijoita ja julkista liikennettä
  • Itämeren suojelua
  • Yhdenvertaisuutta
  • Turvallisuutta
  • Saavutettavuutta

Hiilineutraali festivaali

Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Laskemme festivaalin tuotannon kokonaishiilijalanjäljen ja minimoimme aiheuttamiamme päästöjä ympäristötyöllä. Hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien kansainvälisin standardein varustettuihin projekteihin. Laskenta sisältää muun muassa logistiikan, jätehuollon, kierrätyksen sekä sähkön hankinnan. Lisäksi Flow Festival on vuodesta 2012 asti käyttänyt Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ympäristötyönsä kehittämiseen.

Vuonna 2019 Flow Festivalin päästöt laskivat edellisestä vuodesta peräti 32%. Pöyryn raportin mukaan: “Tapahtuman hiilijalanjälki oli 272 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), jonka suuruusluokka vastaa arviolta noin 317 matkustajan edestakaista lentoa Helsingistä Bangkokiin. Flow-kävijäkohtaisesti päästöt voidaan rinnastaa vastaamaan kolmen maitolitran tuotannon hiilijalanjälkeä.” Koko festivaalituotannon hiilijalanjälki kompensoidaan tänä vuonna Gold Standard -sertifioituun metsityshankkeeseen Panamassa.

Hiilijalanjäljen lisäksi raportissa on laskettu toteutuneen hiilikädenjäljen vaikutus. Ilmastoystävällisemmillä valinnoilla arvioitiin säästyvän 49,5 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuonna 2021 olemme käynnistäneet uuden tutkimushankkeen, jolla pyrimme selvittämään yhä tarkemmin koko festivaali-ekosysteemin vaikutusta ympäristölle ja kehittämään uusia työvälineitä kohti entistä ympäristövastuullisempaa festivaalituotantoa.

Vain vihreää sähköä

Flow Festivalin energiantuotanto toteutetaan pääosin uusiutuvalla dieselillä, mikä pienentää merkittävästi Flow’n hiilijalanjälkeä. Uusituva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90% perinteiseen dieseliin verrattuna. Sen ansiosta myös ilmanlaatu festivaalialueella on miellyttävämpi, sillä uusiutuva diesel tuottaa huomattavasti vähemmän haju- ja hiukkaspäästöjä ympäristöön kuin perinteinen diesel. Uusiutuva diesel valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, kuten ruuaksi kelpaamattomista elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä. Loppu sähkö on tuulivoimalla tuotettua, kotimaista EKOenergia-merkittyä sähköä, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä.

100% uusiokäyttöä

Flow lajittelee ja kierrättää kaiken tapahtumasta syntyvän jätteen. Kaikki festivaalista syntyvä jäte ohjataan hyötykäyttöön: joko energiatuotantoon tai jätemateriaalien uusiokäyttöön. Tavoitteena on vähentää poltettavan sekajätteen määrää ja maksimoida biojätteen ja muiden uusiokäytettävien jätemateriaalien osuutta ja vuonna 2019 tässä onnistuttiin. Sekajätteen määrä oli lähes 80 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Tavoite on luopua sekajätteestä kokonaan. Esimerkiksi kaikki ruokailuvälineet, mukit ja lautaset ovat biohajoavia.

Vuonna 2019 strategia-, design- ja teknologiayhtiö Reaktor tarjosi kaikille festivaalikävijöille puolestaan mahdollisuuden lahjoittaa pullopanttinsa Suomen Luonnonsuojeluliiton metsitysprojektiin. Jokaista lahjoitettua euron panttia vastaan istutetaan yksi puu Madagaskarilla. Kampanjan myötä Madagaskariin istutettavien puiden lukumäärä on 11 869. Elinikänsä aikana yksi puu sitoo ilmakehästä yhden hiilidioksitonnin.

Flow etsii kestäviä ja monivuotisia ratkaisuja tapahtuman tuotannon eri vaiheisiin ja toteutukseen. Muiden muassa kalusteissa ja somisteissa käytetään kierrätettyjä, uudelleensijoitettavia ja pitkäikäisiä materiaaleja. Esimerkiksi terassimateriaaleissa käytetty UPM ProFi® komposiitti on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätysraaka-aineista, vähentäen näin kaatopaikkajätteen määrää ja pidentäen raaka-aineiden elinkaarta.

Ympäristöystävällistä ruokaa

Flow ohjaa ja kouluttaa festivaalin ruokamyyjiä ekologisten annosten tarjoamiseen. Ruokamyyjät saavat tuekseen kestävän kehityksen mukaisen ruokamyynnin Sustainable Meal -ohjeistuksen ja arviointilomakkeen, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa luomu-, lähi- ja sesonkituotteiden käyttöön, raaka-aineiden alkuperään ja eettisyyteen, ruuan tuotannon energiatehokkuuteen, logistiikkaan sekä pakkausmateriaaleihin. Ohjeistuksen avulla ruokamyyjät lisäävät valikoimaansa myös erityisen, Sustainable Meal -merkinnällä varustetun vaihtoehdon. Sustainable Meal -annoksista valitaan festivaalin aikana ekologisuusarvioinnin ja paneelimaistelun perusteella Sustainable Meal -voittaja. Vuonna 2019 festivaalilla oli tarjolla ennätysmäärä kasvis- ja vegaaniruokaa ja myös niiden myynnissä päästiin huippulukemiin. Kaikista myydyistä ruoka-annoksista peräti 50% oli kasvis- tai vegaaniannoksia ja 24% Sustainable Meal -annoksia.

Flow Festival kannustaa myös käyttämään ekologista ja laadultaan erinomaista hanavettä pullotetun sijaan. Oman vesipullon voi täyttää HSY:n hanavesiasemalla tai tapahtuman muissa vesipisteissä. Hanavettä juomalla voi vähentää muovijätteen määrää ja pienentää omaan hiilijalanjälkeään. Pääkaupunkiseudulla hanaveden puhdistuksen ja jakelun tuottama hiilijalanjälki vuodessa on vain 0,7 kg per asukas, mikä vastaa neljän kilometrin autolla ajoa.

Lähitoimijoita ja julkista liikennettä

Flow Festival järjestetään Suvilahdessa lähellä Helsingin keskustaa. Flow’hun on helppo saapua pyörällä, kävellen tai julkisia kulkuvälineitä käyttäen. Festivaalialueen läheisyydessä on ilmainen pyöräparkki, jonne pyörän voi jättää tapahtuman ajaksi. Flow Festival ei tarjoa lainkaan pysäköintipaikkoja autoileville asiakkaille. Julkisen liikenteen vuoroja lisätään festivaalin ajaksi, ja esimerkiksi yömetro liikennöi kaksi tuntia normaalia pidempään.

Pyrimme myös välttämään pitkiä välimatkoja hankinnoissa sekä alihankkijoiden suhteen ja suosimme lähitoimijoita aina kun mahdollista.

Itämeren suojelua

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Flow Festival on jo vuosien ajan tarjonnut kävijöilleen mahdollisuuden tukea Itämeren suojelutyötä valitsemallaan lahjoitussummalla. Festivaalilipun oston yhteydessä tehdyt lahjoitukset, vuonna 2019 yhteensä 7 957 euroa, tilitetään suoraan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille.

Jo viiden euron lahjoitus auttaa poistamaan merestä 25 kilogrammaa levää. Tutustu tarkemmin John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -työhön: puhdasitameri.fi

Yhdenvertaisuutta

Flow Festival sitoutuu edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Jokainen on tervetullut festivaalille omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Edellytämme koko henkilökunnalta sekä kumppaneilta ja alihankkijoilta sitoutumista samoihin arvoihin.

Vaadimme, että työntekijämme tutustuvat Flow’n vastuullisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin, sekä huomioivat sosiaalisen vastuun omissa työtehtävissään. Suomen työsuojelu- yhdenvertaisuus-, sekä tasa-arvolain mukaan jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Syrjintäperusteita ovat: mm. ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Flow Festival edistää yhdenvertaista musiikkialaa. Olemme sitoutuneet Yhdenvertainen musiikkiala -hankkeen toimintaperiaatteisiin. Flow on mukana myös eurooppalaisessa Keychange-aloitteessa, jonka tavoite on parantaa naisten asemaa musiikkiteollisuudessa muun muassa sitoutumalla valitsemaan esiintyjiksi yhtä paljon miehiä ja naisia vuoteen 2022 mennessä.

Sitoudumme myös sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä liiketoiminnassa yhdenvertaisuutta tukevaan ja läpinäkyvään toimintaan, sekä sitomaan organisaation toimintamallit kaikilta osa-alueilta yhdenvertaisuusperiaatteisiin. Työstämme jatkuvasti omia tapojamme kehittyä rehellisesti ja vastuullisesti, sekä arvioimme yhdenvertaisuuden toteutumista suunnitelmallisesti. Markkinointiviestinnässä esitämme tuote-, palvelu-, hinta- ja muut tekijät selkeästi ja totuudenmukaisesti, emmekä käytä harhaanjohtavia ilmaisuja. Mediasuhteita hoitavat nimetyt vastuuhenkilöt. Vastaamme aktiivisesti ja rehellisesti asiakaspalautteisiin, niin festivaalin aikana, kuin ympäri vuoden.

Emme hyväksy lakien rikkomista emmekä koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, kuluttajansuojaa, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta. Teemme työtämme ammattimaisesti, eettisesti ja vastuullisesti, sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla. Kunnioitamme sekä työntekijöidemme että kaikkien muidenkin oikeutta yksityisyyteen. Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain silloin kun se on toimintamme kannalta perusteltua. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kenttämme järjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.

Flow on tehnyt yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman Startup Refugees -verkoston kanssa, joka tukee pakolaisia työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Otamme uudeksi tavoitteeksemme Startup Refugeesin, Ekokompassin, sekä Key change -hankkeiden lisäksi kartoittaa kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joissa voisimme olla mukana yhdenvertaisuuden eri osa-alueiden kehittämiseksi ja haastaaksemme itseämme olemaan todellisia edelläkävijöitä.

Turvallisuutta

Flow on tunnettu turvallisena festivaalina, mutta tiedostamme haasteet, jotka liittyvät suuren yleisötapahtuman turvallisuuteen. Yhdessä festivaaliyleisön, alihankkijoiden ja muiden festivaalin sidosryhmien kanssa pyrimme luomaan tapahtuman, johon jokaisen on turvallista osallistua ja jossa jokaisella on hyvä olla. Tapahtuma-alueen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja muissa ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi ahdistavaa tai epäsopivaa käytöstä kokiessa tai nähdessä voi kääntyä lähimmän turvallisuushenkilön puoleen. Asiakas voi tarvittaessa hakeutua myös ensiapupisteeseen, jossa Suomen Punaisen Ristin ensiaputyöntekijät ovat koulutettuja vastaamaan monenlaisiin tilanteisiin ja antavat tarvittaessa myös henkistä ensiapua. Tiedotamme tarkemmista käytännöistä ja ohjeista lähempänä festivaalin ajankohtaa.

Saavutettavuutta

Festivaalialue on suunniteltu mahdollisimman saavutettavaksi huomioimalla esimerkiksi liikuntarajoitteiset kävijät. Festivaalialueen kaikille esiintymispaikoille ja ravintola-alueille pääsee pyörätuolilla. Päälavalla ja Lapin Kulta Red Arenalla on erillinen pyörätuolikoroke. Liikuntarajoitteisen tai muun avustajaa tarvitsevan henkilön avustaja pääsee tapahtumaan ilmaiseksi. Flow Festival on Vammaiskorttikohde. Alueella on lukuisia bajamaja-tyyppisiä inva-WC:itä sekä yksi inva-WC sisätiloissa Tiivistämön aulassa. Invataksien noutopiste sijaitsee Flow-infopisteen läheisyydessä. Huomaathan, että noutopiste ei ole taksitolppa, mutta invataksin voi tilata osoitteeseen Parrukuja. Invataksit pääsevät pisteelle Hanasaarenkadun kautta, jossa järjestyksenvalvojat opastavat autoja. Suurena yleisötapahtumana Flow’lla on vielä tavoiteltavaa, jotta se olisi mahdollisimman saavutettava aivan kaikille. Kehitämme tapahtumaa jatkuvasti ja otamme vastaan parannusehdotuksia, joita voi lähettää osoitteeseen office AT flowfestival.com.