Flow on hiilineutraali tapahtuma

Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Laskemme festivaalin kokonaishiilijalanjäljen vuosittain ja pyrimme minimoimaan aiheuttamiamme päästöjä ympäristötyöllä. Hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien. Vuoden 2017 Flow Festivalin päästöt kompensoidaan kuivuudesta ja metsien hakkuista kärsivän Zimbabwen Kariba REDD -metsänsuojeluprojektiin. Yli kolmasosa Zimbabwen metsistä on kadonnut hakkuissa ja projektin tavoitteena on suojella jäljellä olevia metsiä sekä auttaa paikallista yhteisöä jatkamaan suojelutyötä. Lue lisää Zimbabwen metsänsuojeluprojektista täällä. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutetaan vuosittain yhteistyössä Pöyry Consultingin kanssa.

Flown’n sähkö syntyy jätteistä ja tähteistä

Hiilineutraalin festivaalin energiantuotanto toteutetaan pääosin uusiutuvalla biodiesel-polttoaineella, mikä pienentää merkittävästi Flow’n hiilijalanjälkeä. Kävijöille on luvassa miellyttävä festivaalikokemus ilman pakokaasukatkuja. Uusiutuvan dieselin käyttö Flow’n sähköntuotannossa voi pienentää tapahtuman kasvihuonepäästöjä jopa 90 % perinteiseen dieseliin verrattuna. Uusiutuva diesel valmistetaan uusiutuvista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, kuten ruuaksi kelpaamattomista elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä. Ostosähkönä käytetään tuulivoimalla tuotettua, EKOenergia-merkittyä sähköä, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä.

Helsinki Park -viheralueen istutusalustat sekä oleskeluryhmät on rakennettiin materiaalitehokkaasti Helsingin seudun ympäristöpalvelujen käytöstä poistetuista vesiputkista. Alueen kasvualustana toimii Metsäpirtin Nurmikkomulta. HSY:n multatuotteen pääraaka-aine on jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete. Mullantuotannossa lietteen eloperäinen aines ja sen sisältämä fosfori ja typpi pääsevät uudelleen kiertoon kasvien ravinteeksi. Lisäksi HSY hyödyntää valmistusprosessissa syntyvää hiilineutraalia biokaasua puhdistamoiden sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä liikennepolttoaineen valmistuksessa.

Pienillä muutoksilla suuria ympäristötekoja

Vuoden 2017 Flow’ssa pääsi myös testaamaan oman suhteensa ilmastoon. HSY:n Climate Match -testin avulla voi selvittää Tinder-hengessä, kuinka hyvin ilmaston kanssa sopiikaan yhteen. Promoottorit rantautuivat festivaalialueelle ja herättelevät ajatuksia siitä, kuinka pienillä muutoksilla voi tehdä isojakin ympäristötekoja. Testaa oma suhteesi ilmaston kanssa: climatematch.fi

Flow on myös Ekokompassi-tapahtuma. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka on kehitetty helpottamaan yritysten sekä tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristöjohtamista. Toiminnan tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa sekä taata yritysten asiakkaille ja tapahtumakävijöille mahdollisimman ympäristöystävälliset palvelut. Lue lisää: ekokompassi.fi

      

 

Itämeren suojelu

Rehevöityminen on yksi Itämeren vakavimmista ongelmista. Rehevöitymisen seurauksena vedet samenevat, kuolleiden merenpohjien alueet lisääntyvät ja sinileväkukinnat yleistyvät. Sinileväkukintojen syntymisen kannalta erityisesti fosforikuormituksen vähentäminen on avainasemassa. Mitä enemmän meressä on liukoista fosforia, sitä enemmän sinilevillä riittää ravintoa.

Kaikki ihmisen toiminta vaikuttaa Itämeren tilaan. Jokainen meistä voi auttaa Itämerta arkisten kulutusvalintojen ja oman toiminnan kautta. Voit testata Itämeri-laskurilla, kuinka monta ämpärillistä sinilevää saatat tuottaa Itämereen ja kuinka arkisia valintoja muuttamalla voisit vähentää tuottamasi sinilevän määrää: johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

Flow Festival tekee yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa Itämeren tilanteen parantamiseksi. Säätiö on toiminut Itämeren suojelemiseksi yli 10 vuotta, ja on tässä ajassa käynnistänyt 25 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 17 on jo saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.

Tutustu tarkemmin John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -työhön: puhdasitameri.fi

Kierrätämme 100-prosenttisesti

Flow’n jätteiden kierrätys- ja hyödyntämisprosentissa päästiin vuonna 2017 jälleen täyteen sataan, eikä kaatopaikkajätettä syntynyt lainkaan. Yhtenä vuoden 2017 tavoitteena oli tapahtumasta syntyvän poltettavan sekajätteen määrän vähentäminen ja biojätteen määrän maksimointi. Tässä onnistuttiin hienosti, sillä Flow Festivalin biojätemäärä kasvoi 3000 kg, joka puolestaan väheni suoraan poltettavasta sekajätteestä.

Etsimme kestäviä ja monivuotisia ratkaisuja tapahtuman tuotannon eri vaiheisiin ja toteutukseen. Muiden muassa kalusteissa ja somisteissa käytetään kierrätettyjä, uudelleensijoitettavia ja pitkäikäisiä materiaaleja.

Tarjoilemme ympäristöystävällistä ruokaa

Yhteistä kaikille Flow’n ruokatoimijoille on ruoan korkea laatu. Koska Flow’n ruokamyyjät käsittelevät suuria määriä ruokaa viikonlopun aikana, suunnittelemalla kestävän kehityksen mukaisia aterioita ruokamyyjät voivat omalta osaltaan vaikuttaa festivaalin ympäristöasioihin ja pienentää hiilijalanjälkeä. Flow ohjaa festivaalin ruokamyyjiä ja kannustaa muitakin tapahtumia ekologisten annosten tarjoamiseen. Suosimme luomua ja lähituotettuja, puhtaita, kotimaisia raaka-aineita sekä kasvispainotteista ruokatarjontaa. Tällä valinnalla haluamme tuoda esille lihantuotannon ympäristövaikutukset ja näyttää mallia siinä, että kasvisruoka voi olla maukasta ja monipuolista.

Flow jatkaa ekologisen ruoan toimintamallia

Ruokamyyjät saivat tänäkin vuonna tuekseen kestävän kehityksen mukaisen ruokamyynnin Sustainable Meal -ohjeistuksen ja arviointilomakkeen, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa raaka-aineiden alkuperään ja eettisyyteen, ruuan tuotannon energiatehokkuuteen, logistiikkaan, pakkausmateriaaleihin sekä luomu-, lähi- ja sesonkituotteiden käyttöön valikoimassa. Ohjeistuksen avulla ruokamyyjillä oli mahdollisuus lisätä valikoimaansa erityinen, Sustainable Meal -merkinnällä varustettu vaihtoehto. Vuonna 2017 Sustainable Meal -annoksista valittiin ekologisuusarvioinnin ja paneelimaistelun perusteella Sustainable Meal -voittajaksi Fat Ramen -ravintolan annos Summery Jalotofu Ssäm Boats. Tuomariston jäseninä olivat ravintolakonsultti Antti Tuomola, Chocochili-vegaaniruokabloggaaja Elina Innanen sekä Henri “Paperi T” Pulkkinen. Lisäksi festartivieraat saattoivat osallistua yleisökilpailuun jakamalla omia sustainable meal -kuvia ja -kokemuksia Instagramissa hashtagilla #sustainablemeal ja #flowfood.

SustainableMeal_cropped

Suosimme ympäristöystävällisiä liikennemuotoja

Flow Festival järjestetään Suvilahdessa lähellä Helsingin keskustaa. Flow’hun on helppo saapua käyttäen julkisia kulkuvälineitä, pyörällä tai kävellen. Festarialueen läheisyydessä on Helenin tarjoama ilmainen pyöräparkki, jonne pyörän voi jättää festivaalin ajaksi. Koska Flow Festival ei tarjoa lainkaan pysäköintipaikkoja autoileville asiakkaille, suosittelemme saapumaan alueelle julkisilla. Julkisen liikenteen vuoroja lisätään festivaalin ajaksi, ja esimerkiksi yömetro liikennöi kaksi tuntia normaalia pidempään.