Community/Bank


Pankit ovat aina olleet kansalaisyhteiskunnan selkäranka: kansalaisjärjestöt, säätiöt, kerhot, pienyrittäjät ja yksilöt nojaavat kaikki pankkien palveluihin. Tapamme käyttää rahaa ja tehdä kauppaa keskenämme sekä rahan merkitys ylipäänsä ovat muuttumassa nopeasti. Community/Bank-teema keskittyy pankkien rooliin kaupunkiyhteisöissä. Pankki ihmisille, ihmisten operoimana – miltä se voisi näyttää? Mitkä ovat kaupunkilaisten elämän mahdollistavia peruspilareita ja mikä on pankkien rooli? Mitä sinä odotat tulevaisuuden pankkien palveluilta?

Tule mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden yhteisöllistä pankkia ja muokkaamaan tulevaisuuden pankkialaa yhteistyössä Nooa Säästöpankin kanssa!

Kuva: Jussi Hellsten