Hae harjoitteluun Flow Festivalille!

Haku on päättynyt. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä huhtikuun aikana.

Flow Festival tarjoaa kahdeksalle alasta kiinnostuneelle opiskelijalle tai vastavalmistuneelle mahdollisuuden päästä tutustumaan festivaalityöhön tuotannon, viestinnän, markkinoinnin ja toimistohallinnon työtehtävien parissa.

Harjoittelujaksot ovat 1-3 kuukauden pituisia ja kesto on muokattavissa opiskelijan oman opintorakenteen mukaan. Lähtökohtaisesti harjoittelu on osa opintoja ja siten opintotuen alaista. Harjoittelusta maksetaan myös palkka.

Halutessasi voit hakea kahteen harjoittelupaikkaan. Mainitsethan sen hakemuksissasi sekä kerrot ensisijaisen hakutoiveesi. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja cv viimeistään tiistaina 28. maaliskuuta. Valinnat tehdään huhtikuun aikana.

Huom! Hakuaikaa on pidennetty, koska sunnuntai-iltana 26.3. sähköpostiosoitteiden kanssa on ilmennyt ongelmia. Mikäli olet lähettänyt hakemuksesi sunnuntaina 26.3. klo 18 jälkeen, lähetäthän hakemuksesi uudestaan. Mikäli saat virheilmoituksen sähköpostia lähettäessäsi, yritäthän myöhemmin uudestaan.

Noudata seuraavia ohjeita:

  1. Nimeä asiakirjat tyylillä omanimesi_cv.pdf, omanimesi_hakemus.pdf
  2. Lähetä asiakirjat pdf-muodossa, jos se vain on mahdollista
  3. Muista mainita ensisijainen hakutoiveesi, mikäli haet useampaa harjoittelupaikkaa.
  4. Onnea matkaan!

 

Tuotantoharjoittelija aluetuotantoon, 2 paikkaa

Aluetuotannossa on avoinna kaksi harjoittelupaikkaa; 2,5 kk pituinen harjoittelu sekä 1 kk pituinen harjoittelu.

Molempien aluetuotannon harjoittelupaikkojen työtehtävät koostuvat festivaalituotannon monipuolisista tehtävistä osana tuotannon tiimiä. Harjoittelussa pääset tutustumaan laajasti festivaalin tuotantoon, organisaatioon ja sidosryhmiin. Työtehtävät voivat koostua esim. tuotannon alihankkija-, henkilökunta-ja sidosryhmäkoordinoinnista, aluetuotannon hallinnollisista tehtävistä sekä infratuotantoon liittyvistä tehtävistä rakennusaikana Suvilahdessa.

Harjoittelijalle on eduksi kokemus tapahtumatuotannosta, hyvä paineensietokyky, hyvät suomen ja englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot, Office-ohjelmien ja Photoshopin hallinta, oma-aloitteisuus ja reipas asenne.

2,5 kk harjoittelujakso alkaa kesäkuun puolessa välissä ja kestää elokuun loppuun. Yhden kuukauden harjoittelujakso alkaa 24.7. ja päättyy 22.8.
Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: tuotantopäällikkö Emilia Mikkola, emilia AT flowfestival.com

Tuotantoharjoittelija artistituotantoon

Artistituotannon harjoittelijan pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalin artistivieraiden majoitus-, kuljetus- ja ruokailujärjestelyissä.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu myös artistien infopakettien valmistelu sekä muiden käytännön asioiden hoitaminen. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös muita festivaalituotannon tehtäviä ja osa-alueita harjoittelijan opintojen ja vahvuuksien mukaan.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, oma-aloitteisuutta, huolellista ja vastuullista työtapaa sekä Office-ohjelmien hallintaa. Muu kielitaito sekä kotimainen ja kansainvälinen kokemus tapahtuma-alalta katsotaan eduksi.

Harjoittelujakson kesto on noin 1-2 kk ajoittuen heinä-elokuulle, tarkempi aikataulu sovitaan erikseen. Harjoittelu on kokopäiväistä 24.7.–17.8. Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: artistituotannon vastaava Maiju Talvisto, maiju AT flowfestival.com

Tuotantoharjoittelija alueen visuaaliseen suunnitteluun ja maisemointiin

Harjoittelussa pääset tutustumaan laajasti festivaalin aluetuotantoon, ulko- ja sisätilojen tila- ja kalustesuunnitteluun sekä maisemointiin ja viherympäristön suunnitteluun osana aluesuunnittelutiimiä. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi yleisötilojen ennakkosuunnittelua, talkooryhmien vetämistä sekä infratuotantoon ja toteutukseen liittyviä tehtäviä, kuten kalusteiden ja rakennusmateriaalien koordinointia. Lisäksi harjoittelija pääsee tekemään monipuolisia avustavia tehtäviä Flow-organisaation, alihankkijoiden ja sidosryhmien parissa.

Harjoittelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, tiimityöskentelytaitoja sekä hyvää paineensietokykyä. Toivomme myös käsitystä visuaaliseen suunnitteluun liittyvistä prosesseista. Eduksi lasketaan Office-ohjelmien, Cad-ohjelmien ja Photoshopin hallinta, rakennustaidot, luonteva työkalujen käyttö sekä vahva ote fyysiseen työhön.

Harjoittelu on laajuudeltaan 2-3 kk ja se ajoittuu kesä-elokuulle. Suurin osa työtunneista painottuu elokuulle festivaalin rakennusajan ympärille ja tarkempi aikataulu on sovittavissa erikseen. Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: tuotantokoordinaattori Ella Kaarna, ella AT flowfestival.com

Tiedotusharjoittelija

Tiedotusharjoittelijan pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalin media-akkreditoinnissa ja lehdistösuhteiden ylläpidossa sekä muissa viestinnän tehtävissä. Festivaalin aikana harjoittelija avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä median edustajia festivaalialueen lehdistötilassa ja koordinoi haastatteluja tiedottajan apuna.

Tiedotusharjoittelijalta edellytetään paineensietokykyä, rauhallista ja kohteliasta palveluasennetta, huolellisuutta, hyviä suomen ja englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja sekä Office-ohjelmien hallintaa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Harjoittelu ajoittuu kesä‐elokuulle. Tarkempi ajankohta ja viikoittaiset työtunnit on sovittavissa harjoittelijasta riippuen. Harjoittelu on kokopäiväistä 17.7.–18.8. Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: tiedottaja Sini Tiainen, sini AT flowfestival.com

Digitaalisen viestinnän harjoittelija

Digitaalisen viestinnän harjoittelijan pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalin verkkosivujen, sosiaalisen median kanavien ja mobiilisovelluksen ylläpidossa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös muita viestintätehtäviä harjoittelijan vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelijalta edellytetään hyviä englannin ja suomen kielen kirjallisia taitoja, hyvää paineensietokykyä sekä huolellisuutta. Muu kielitaito, muut viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyvät taidot sekä Photoshopin hallinta katsotaan eduksi.

Harjoittelujakso ajoittuu touko-elokuulle. Tarkempi ajankohta ja viikoittaiset työtunnit on sovittavissa harjoittelijasta riippuen. Harjoittelu on kokopäiväistä 17.7.–18.8 ja muina kuukausina osa-aikaista. Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: yhteisömanageri Mira Shemeikka, mira AT flowfestival.com

Markkinointiharjoittelija

Markkinointiharjoittelijan työtehtäviin kuuluu mm. Flow Festivalin painomateriaalien (mm. lehti, esitteet, julisteet) jakeluiden organisointi ja postitukset sekä avustaminen yritysyhteistyöhankkeissa ja kutsuvierasprosessissa. Festivaalin aikana markkinointiharjoittelija osallistuu kumppanitapahtumien ja kutsuvierastilaisuuksien käytännön järjestelyihin.

Markkinointiharjoittelijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, huolellisuutta sekä Office-ohjelmien hallintaa. Markkinointi- ja tapahtuma-alan kokemus katsotaan eduksi.

Harjoittelujakso ajoittuu touko-elokuulle. Harjoittelun tarkka ajankohta ja viikoittaiset työtunnit ovat sovittavissa. Harjoittelu on kokopäiväistä 17.7.–18.8. ja muina kuukausina osa-aikaista. Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: markkinointipäällikkö Milla Valjus, milla AT flowfestival.com

Toimistoharjoittelija

Toimistoharjoittelijan pääasiallinen tehtävä on avustaa Flow Festivalin asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä sekä toimiston hallinnollisissa tehtävissä kuten taloushallinto, postitukset, toimistotarviketilaukset ja muut yleiset toimistotehtävät. Festivaalin aikana harjoittelijan päätehtävä on avustaa asiakaspalautteiden käsittelyssä ja tuotantotoimiston ylläpidossa.

Toimistoharjoittelijalta edellytetään paineensietokykyä, rauhallista ja kohteliasta palveluasennetta, hyviä suomen ja englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja sekä Office-ohjelmien hallintaa. Aiempi kokemus asiakaspalvelu- ja toimistotyöstä sekä muu kielitaito katsotaan eduksi.

Harjoittelu on noin 2 kk mittainen ja ajoittuu pääasiassa heinä‐elokuulle. Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse: festivaalikoordinaattori Alexa Leroux, alexa AT flowfestival.com